A Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány

közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege

2001

2002

2003

2004

 

A Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege a 2001. évre

 

                                                                                          (adatok ezer forintban)

A         Befektetett eszközök                                                              243.975

B         Forgó eszközök                                                                      727.784

C         Aktív időbeli elhatárolások                                                        22.964

            Eszközök összesen                                                               994.723

D         Saját tőke                                                                               109.314

F          Kötelezettségek                                                                        11.544

G         Passzív időbeli elhatárolások                                                   873.865

            Források összesen                                                               994.723

 

A Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány közhasznú eredmény kimutatása a 2001. évre

 

                                                                                          (adatok ezer forintban)

A         Összes közhasznú tevékenység bevétele                                  543.389

B         Vállalkozási tevékenység bevétele                                            126.033

D         Közhasznú tevékenység ráfordításai                                         304.359

E          Vállalkozási tevékenység ráfordításai                                       355.699

F          Összes ráfordítás                                                                    660.058

G         Adózás előtti eredmény                                                          -229.666

J          Tárgyévi közhasznú eredmény                                                 239.030

Tájékoztató adatok:

A szervezet által nyújtott támogatások                                               225.010

Ebből: a korm. rend. 16§ (5) bekezdése szerint

    Kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott

             támogatás                                                                               225.010

 

 

Budapest, 2002. május 30.                                       Elek István, elnök

 

A könyvvizsgálat során megállapításra került , hogy a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány

2001. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2002. május 30.                                        Tomcsányi Erzsébet

                                           NOVO AUDIT Könyvvizsgáló kft.

 

A Közhasznúsági beszámoló teljes anyaga a közalapítvány irodájában munkanapokon

9-15 óráig megtekinthető.