A Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány

közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege

2001

2002

2003

2004

 

A Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány közhasznú éves beszámolójának mérlege 2002. év

 

                                                                                         (adatok ezer forintban)

A         Befektetett eszközök                                                              238.480

B         Forgó eszközök                                                                      461.603

C         Aktív időbeli elhatárolások                                                             115

            Eszközök összesen                                                               700.198

D         Saját tőke                                                                               109.637

F          Kötelezettségek                                                                          8.889

G         Passzív időbeli elhatárolások                                                   581.672

            Források összesen                                                               700.198

 

A Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány közhasznú eredmény kimutatása 2002. év

 

                                                                                          (adatok ezer forintban)

A         Összes közhasznú tevékenység bevétele                                  839.501

B         Vállalkozási tevékenység bevétele                                             21.431

C         Összes bevétel                                                                        860.932

D         Közhasznú tevékenység ráfordításai                                        840.619

E          Vállalkozási tevékenység ráfordításai                                        21.382

F          Összes ráfordítás                                                                    862.002

G         Adózás előtti eredmény                                                                    49

H         Adófizetési kötelezettség                                                                    0

I           Tárgyévi vállalkozási eredmény                                                        49

J          Tárgyévi közhasznú eredmény                                                        323

 

Budapest, 2003. május 30.                                           Elek István, elnök

 

A beszámoló a Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről –a követeléseket, az eredményt, a saját tőkét kivéve - megbízható és valós képet ad.

                                              Tomcsányi Erzsébet

                                        Tomcsányi Audit Könyvvizsgáló kft

 

A Közhasznúsági jelentés teljes anyaga a közalapítvány irodájában munkanapokon 10-14 óráig megtekinthető.