A Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány

közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege

2001

2002

2003

2004

 

A Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány közhasznú éves beszámolójának mérlege 2003. év

 

                                                                                          (adatok ezer forintban)

A         Befektetett eszközök                                                              229.005

B         Forgó eszközök                                                                      249.875

C         Aktív időbeli elhatárolások                                                               20

            Eszközök összesen                                                               478.900

D         Saját tőke                                                                               110.570

F          Kötelezettségek                                                                          4.099

G         Passzív időbeli elhatárolások                                                    364.231

            Források összesen                                                               478.900

 

A Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány közhasznú eredmény kimutatása 2003. év

 

                                                                                          (adatok ezer forintban)

A         Összes közhasznú tevékenység bevétele                                   306.830

B         Vállalkozási tevékenység bevétele                                              17.181

C         Összes bevétel                                                                        324.011

D         Közhasznú tevékenység ráfordításai                                         307.274

E          Vállalkozási tevékenység ráfordításai                                         15.804

F          Összes ráfordítás                                                                    323.078

G         Adózás előtti eredmény                                                                  933

H         Adófizetési kötelezettség                                                                    0

I           Tárgyévi vállalkozási eredmény                                                  1.377

J          Tárgyévi közhasznú eredmény                                                     -444

 

Budapest, 2004. május 30.                                            Elek István, elnök

 

A beszámoló a Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány 2003. december 31-ei vagyoni, pénzügyi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

                                                                                  Tomcsányi Erzsébet

                                     Tomcsányi Audit Könyvvizsgáló kft

 

A Közhasznúsági jelentés teljes anyaga a közalapítvány irodájában munkanapokon 10-14 óráig megtekinthető.