A Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány

közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege

2001

2002

2003

2004

 

A Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány közhasznú éves beszámolójának mérlege 2004. év

 

                                                                                         (adatok ezer forintban)

A         Befektetett eszközök                                                              452.242

B         Forgó eszközök                                                                      188.455

C         Aktív időbeli elhatárolások                                                             185

            Eszközök összesen                                                               640.882

D         Saját tőke                                                                               110.961

F          Kötelezettségek                                                                      332.746

G         Passzív időbeli elhatárolások                                                    197.175

            Források összesen                                                               640.882

 

A Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány közhasznú eredmény kimutatása 2004. év

 

                                                                                          (adatok ezer forintban)

A         Összes közhasznú tevékenység bevétele                                  184.848

B         Vállalkozási tevékenység bevétele                                             15.216

C         Összes bevétel                                                                       200.063

D         Közhasznú tevékenység ráfordításai                                        183.381

E          Vállalkozási tevékenység ráfordításai                                        16.290

F          Összes ráfordítás                                                                   199.671

G         Adózás előtti eredmény                                                                 392

H         Adófizetési kötelezettség                                                                   0

I           Tárgyévi vállalkozási eredmény                                              -1. 074

J          Tárgyévi közhasznú eredmény                                                   1.466

 

Budapest, 2005. május 25.                                       Elek István, elnök

 

A beszámoló a Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány 2004. december 31-ei vagyoni, pénzügyi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

                                                                                    Tomcsányi Erzsébet

                                       Tomcsányi Audit Könyvvizsgáló kft

 

A Közhasznúsági jelentés teljes anyaga a közalapítvány irodájában munkanapokon 10-14 óráig megtekinthető.